TÌM KIẾM TRANG CÁ NHÂN

Dựa theo nhân khẩu học trên Facebook đã công khai có thể tìm kiếm được mọi thông tin từ tài khoản FB đó.

Không thể tải Profile

Profile loaded!

CÁC LỰA CHỌN CÓ SẴN
Trang cá nhân
Thẻ
Bình luận
Liked
Khu vực
Những người
Sở thích

Kinh Doanh Online Hiệu Quả Hơn Với Bộ Giải Pháp ALl-In-One

Cách hoạt động của hệ thống

Chỉ vài bước cơ bản bạn có thể sử dụng ngay.

Tìm Kiếm Theo Địa Điểm

Hệ thống tìm kiếm bạn bè trên facebook theo địa điểm, khu vực, checkin theo nhân khẩu học trên Facebook.

Xem Thông Tin Vị Trí

Tìm kiếm những người đã từng checkin hay sống tại một địa điểm bất kỳ trên Facebook.

Tìm Kiếm Và Quét Đối Tượng

Sau khi tìm được đối tượng Khách hàng tiềm năng, hệ thống sẽ hỗ trợ quét và lưu lại những đối tượng này.

Sử Dụng Ngay

Sign In